menu
JP/EN

SNAP

                                                        

† November 15th, 2017

shida / student

bukhtmargaret howellshidastudentvintagewomen無印良品

 stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintage


name : shida(21)
job : student
city : tokyo
instagram : am_326_

favorite brand : MAISON MARGIELA

coat : ISSEY MIYAKE
tops : 無印良品
pants : bukht
shoes : MAISON MARGIELA
socks : MARGARET HOWELL
watchi : ISSEY MIYAKE
ring : vintage stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintage


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintage


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintage


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintage


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintage


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintage
stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintagestylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,student,shida,MAISON MARGIELA,ISSEY MIYAKE,無印良品,bukht,MARGARET HOWELL,ISSEY MIYAKE,vintage« Newer       |       Older »


        Palm maison Lite.
              issue.001

 

      October  15th. 2012

online storehttp://www.store.palm-jpn.comashiya store#2 14-10 Uchidekozuchicho
Ashiya-shi Hyogo JAPAN
GUSTAVE HIGUCHIYUKO

Japanese/English
ページの先頭へ戻る